P) Kolarkojan


Kolarkojan ligger avskilt inne i skogen.
En mysig, nästan hemlig och tidlös plats långt ifrån vardagen. Här blir ingen störd mer än vildsvinen. Både i och utanför kolarkojan finns eldstäder.

Kolarkojan kan hyras och är lämplig för skolklasser på utflykt. Ca 15 personer kan övernatta i kojan och det finns plats för tält utanför om man är fler.

Ca 60 meter bakom kolarkojan, österut, finns klippor med enorm utsikt över hela Hovgården och bort till Birka. (Markerat med rött kryss på kartan)

Bokning & kontakt: Stefan Kviberg: 0720-382561


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?