C) Hembygdsgård


Adelsö hembygdsgård ägdes tigigare av Ekerö kommun men ägs sedan 2008 av Adelsö-Munsö församling.

Den södra delen av hembygdsgården är från början lada/stall till Uppgården, huset med Café Hovgården.

Den södra delen hyser en förskola i nedervåningen och "Gröna rummet" på övervåningen, en möteslokal mm.

I den nyare delen (norra) finns toaletter, kök och stor samlingslokal för upp till 120 personer. Lokalen kan hyras för privata evenemang.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?