A) Prästgården

Prästgård och pastorsexpedition
 

Byggd på 1940-talet, mitt i gravfältsområdet som sträcker sig utefter grusvägens norra sida från Hovgården upp till Hovgårdsberg.

Prästgården har två uppfarter.
3-4 meter in på den östra uppfarten och 2 meter till höger om vägen (nr 10) finns platsen för den igenfyllda Närkällan.

Den gamla prästgården ligger ca 1,5 km västerut.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?