11. Hovgårdsberg


Här låg en stor gård före vikingatid, kanske var det föregångaren till Hovgården. Under och före vikingatid låg Adelsös södra udde här på grund av landhöjningen.

I dag finns här ett stort gravfält med varierande typer av gravar. Hovgårdsbergs gravfält växer ihop med Hovgårdens gravfält och mellan dessa ligger Närkällan.

År 1950 anlade man en ny husgrund i Hovgårdsberg.
En av arbetarna från Dalarna råkade gräva i en grav och hittade ett kvinnospänne, en spännbuckla.

Han behöll den till 90 års ålder då samvetet kom ifatt och han lämnade in spännet till museet. Men fyndet var gammalt och taget ur sin kontext så museet gav det tillbaka.

Den gamle mannen lät då sälja spännet som då på lyckliga omständigheter lyckades komma tillbaks till Adelsö.


Spännbucklan är skadad av gravbålet men kan ändå dateras till 600-talet. På baksidan finns ännu nålen av järn kvar och hyskan som den avbrutna nålen ska fästas i.

Hovgårdsberg är inte anpassat för besök.
Bästa överblick får ni lite söder om lanthandeln, där kan ni lätt följa den vikingatida strandlinjen (se kartan) och se hur utomordentligt väl platsen en gång låg.

På sin höjd i söderläge vid det trånga sundet som här delade Adelsö i två delar hade man god uppsikt mot infarterna i både öster och väster.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?