9. Två naustar
Vikinga- och medeltida båtuppdrag


Norr om Alsnöhus,
på baksidan av de kungliga byggnaderna, fanns smedjor, förråd och magasin. Det var nödvändiga byggnader för att kungsgården skulle fungera, men inte så vackra att visa upp.

I skogskanten, i höjd med åkern och ned mot en stor hasselbuske löper ett dike. Hasselbusken växer idag på den vikingatida strandlinjen och diket är ett båtuppdrag.

Här har vikingatida båtar och skepp legat uppdragna på land för att kunna repareras, rengöras och kanske målas.

Ytterligare 20 meter norr om hasselbusken finns ännu ett dike, det är ett medeltida båtuppdrag. Mellan båtuppdragen, på den plana ytan, fanns en eldstad. 


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?