8b. Utsikt mot hamn
Det medeltida hamninloppet


Utefter dagens strandlinje söder om Alsnöhus finns en uppbyggd strandkant av sten, grus och pålar. Det är resterna av den medeltida yttre hamnen som bör ha byggts upp då den vikingatida hamnviken blivit alltför grund och obrukbar.

Bakom den stora eken söder om Alsnöhus finns en öppning kvar med en liten lagun, det är allt som återstår av den medeltida hamnanläggningens inlopp.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?