8. Kungliga byggnader
Slott och Hallbyggnad
 

Medeltida slottsruin och rester av långhus?
Kullen, 80 meter nordost om runstenen, består av grunden till slottet Alsnöhus som byggdes på 1200-talet. Här instiftade kung Magnus Ladulås adeln i Sverige år 1279.

 

Slottsruinen är en av Sveriges äldsta tegelbyggnader.
En tysk arkitekt som även ritat Strängnäs Domkyrka byggde slottet. Under senare delen av 1300-talet blev slottet anfallet och nedbränt.

Den två våningar höga tegelruinen monterades ned av Adelsöbor för att återanvändes till nya byggen. Idag finns bara spridda rester av synligt tegel kvar ovan dagens markyta men i källardelen finns en del tegelkonstruktioner kvar.

Efter en utgrävning 1916 fylldes källaren med sand och grus för att bevaras till framtiden.

Direkt väster om slottsruinen finns ytterligare två husgrunder, sammankopplade med en gång, det är ekonomibyggnader till slottet där mat och dryck förvarades och tillagades.

Vikingatida långhus?
Direkt öster om, och nedanför slottsruinen, finns en fyrkantig yta med svagt synliga kanter i norr och öster.
Det är rester av grunden till ett större vikingatida hus.
Hur stor och hur lång denna byggnad en gång var är svårt att avgöra då slottsruinen troligen döljer fortsättningen av huset.

Under lämningarna av det stora vikingatida huset finns rester av ytterligare ett hus, kanske är det gaveln till de vikingatida kungarnas långhus vi ser?


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?