5. Hamnvik

Under vikingatid stod vattennivån i Mälaren
ca 5 meter högre upp på land än idag.

Då fanns här en naturlig hamnvik, väl skyddad från vind och vågor, och väl lämpad för kungens gäster att lägga till vid med sina dyrbara båtar och skepp.

Hav och sjöar var de stora färdvägarna.
Under vikingatid fanns få vägar på land och skogarna var enorma, att gå vilse var förenat med livsfara, dessutom fanns det både troll, jättar och andra väsen som lurade där.

Man föredrog att färdas över vatten eller på is vilket gjorde att din närmaste granne inte fanns på andra sidan ön utan på ön på andra sidan sundet som Birka och Hovgården ligger än idag.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?