2. Kungshögarna
Banner

Norr om lunden (kyrkan) ligger tre stora kungshögar.
Enligt sägen tillhör dessa kungarna Erik, Björn och Olaf.

 

Ingen av dessa högar är undersökta och det finns stor osäkerhet om både gravarnas innehåll och ålder.

Kanske är det istället en drottning begravd i någon av dessa? Kvinnans ställning under vikingatid var stark. En av de rikaste gravar vi känner till var Osebergsgraven i Norge, en kvinnograv fylld av rika föremål och ett fantastiskt vackert vikingaskepp, Osebergsskeppet.

Tidig vår - vy mot sydöst och största kungshögen


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?