Adelsö kyrka
(Vikingatida helig lund?)

På samma plats där Adelsö kyrka ligger idag fanns förmodligen den hedniska lunden under vikingatid. 


Det är osäkert hur en sådan lund såg ut men ett stort vårdträd fanns nog här och flera gudabeläten utskurna i trä och någon form av byggnad.


Här kunde man komma nära gudar och makter, ställa frågor och ge gåvor, kanske få svar och gengåvor.


Utanför kyrkan finns denna skylltKyrkan har en inspelad guide på flera språk, finns på väggen direkt ni kommer in i kyrkan.


Tre Runstenar
I sakristian finns två runstenar inmurade i väggen, båda av röd sandsten.


Sakristian är oftast låst och runstenarna är inte tillgängliga för besökare.


Den tredje runsten är förstörd efter en brand i vapenhuset.Bild in i sakristian på de inmurade runstenarna U 10 till vänster och U 1 till höger.Runsten U 1

Runsten U 1
Den yngsta runstenen som tidigare använts som tröskelsten in till sakristian och därför blivit hårt sliten av fottramp.

Runinskrift:
Eskil lät resa denna sten efter --- sin fader, en god bonde.


Runsten U 2 (förlorad)
Det fanns tidigare ännu en runsten, troligen av röd sandsten, som användes som tröskelsten in till själva kyrkan. Runstenen är idag förstörd efter en brand i vapenhuset men runinskriften dokumenterades.

Runinskrift:
Ofeg och ....Björn de lät resa dessa stenar efter Ärnbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Runsten U 10


U 10 är den andra runstenen i sakristian och hittades i Dalby på norra Adelsö år 1920, i eller intill ett vikingatida gravfält.

Runstenen saknar ornamentik och tillhör en äldre typ av runstenar. Runinskriften är svårtolkad.

Runinskrift:
Rad 1: aftybisontist--nsa-
Rad 2: aklkukai(th)if

Min gissning:
Rad 1: Efter Ubi, sonen, sten satte.
Rad 2: Namnet på fader.


Adelsö kyrka i Wikipedia >


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?