Öppet

1 maj till sista september.


Parkens runstenar är fotografier av gamla runstenar i full skala.

Runstenarna i parken är så verklighetstrogna att du måste ta på dom för att övertygas om att de inte är riktiga.

 


I parken får du uppleva runstenarna med färg, så som de såg ut för 1000 år sedan. 

Runstenar, mer än runor.
När runstenarnas ornamentik får färger träder både konstverket och runristarens arbete fram.


En runstensverkstad!

I parken finns även min runstensverkstad där jag hugger nya runstenar för hand med slägga och mejsel. Jag visar upp mitt hantverk när jag finns på plats eller har förbokats.


Gamla runstenar

Sverige är unikt i världen med ca 3000 runstenar, främst i Mälardalen. En välhuggen runsten av granit håller under många tusen år. Färgerna försvinner över tid och mossor och lavar växer upp på ytan men runstenen finns kvar.

En runsten behöver inte vårdas för att överleva men den måste vårdas för att synas. Med jämna mellanrum ska ytan rengöras och runor och ornamentik ska målas upp med färger. 

En helt uppmålad runsten är ett konstverk där motivet har en berättelse och runinskriften en annan.


Vård av gamla runstenar i Sverige är eftersatt och ofta möter man gamla runstenar täckta av lav och mossa och där färgen för länge sedan flagnat bort.

 

I Runstensparken kan du se runstenar i sitt bästa skick, fria från mossa och lav, uppmålade med färger och med läsbara skyltar.


Parkering
Här kan du parkera bilen när du besöker parken men även när du åker över till Birka med mig via Lindby brygga.

Parkera inte vid Lindby brygga!


En Loppis och en Kiosk
Kiosken från 50-talet har begränsat utbud. Den är bara öppen när parken är bemannad.

Loppisen är nästan alltid öppen.


Ett besök till
Runstensparken
är gratis!

 

Runstensparken
är inte en säker
plats för barn!

Du måste själv ta ansvar
för dina barn och se till att
de inte kommer till skada!

 

Skyltar med information finns så du kan uppleva Runstensparken på egen hand.

Mer information på:
www.runstensparken.se
 - Är du nöjd med besöket? 
- Vill du se parken växa?

Lämna en frivillig donation.

Swisha till: 070-776 48 22
Märk med ”Runa
 


Öppet 1 maj till sista september.
Kontakt och bokning av grupper:

Kalle Runristare
E-post: kalle@runristare.se
Telefon: 070-776 48 22
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.