I hagen nordöst om bryggan finns ett gravfält som består av 1 hög, 6 runda och 3 rektangulära stensättningar.

Högen är 13 m i diameter och stensättningarna är 2-9 m i diameter. De rektangulära stensättningarna är 10-12 m långa och påminner om husgrunder men det är gravar.  


Lindby bryggas gravfält ligger i en väl använd vinterhage för kor och får. 

Under vikingatid låg gravfältet vid strandlinjen. Någon bra odlingsmark fanns inte här men gravfältet syntes väl över fjärden mot Birka. Kanske är det just därför det ligger här, kanske är gravfältet en del av Birka?


Två andra stensättningar på berget!


Den rektangulära stensättningen på Lindbyberget är 12 x 5 meter och byggd 3 lager. Den andra, 25 m söder om, är röseliknande och 9 meter i diameter.

Norr om Lindby bryggas gravfält och uppe på bergets sydöstra krön finns två kraftiga stensättningar.

De undersöktes 1920 av Hanna Rydh men fynden som gjordes var endast en nit av järn och färgning i marken som skulle kunna vara spår av ett förmultnat skelett.
 


På andra sidan fjärden 600 meter bort ligger staden Birka.

Från stensättningen är utsikten över Birka och framför allt Svarta jorden näst intill total. Man ser även fjärdarna och farlederna omkring Birka.

Stensättningarnas funktion och ålder är inte helt klarlagd så här tillåter jag mig att gissa lite!

Jag gissar att stensättningarna har sitt ursprung redan under bronsålder som markering i landskapet vilket är vanligt i Mälardalen. Men jag tror även att de återanvändes under vikingatid för bevakning av staden Birka och den viktiga färdvägen genom sundet upp mot gamla Uppsala.

Utsikten och möjligheten till bevakning är allt för bra för att inte användas under vikingatid. Med ett torn på stensättningen och avsaknad av träd skulle bevakningen bli ännu bättre. Är stensättningen ett fundament till tornet?
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.