Kvarnbacka har 185 synliga gravar, antalet har nog varit fler men många har förstörts genom åren.

Kvarnbacka och Borgs hage tillsammans täcker Birkas västra strand fram till Borg och Garnisonen. Skepp och båtar från Mälarens infart Södertälje måste upplevt detta som en sorts uppvisning där många och dyra gravar ska spegla Birkas kraft och makt. 

Kvarnbacka och Borgs hage delas av en hamnvik som nog var den ända platsen efter Birkas västra strand där båtar tryggt kunde lägga till oavsett vind.

När man kommer gående från Ångholmen och just passerat svackan som en gång var hamnviken ser man en öppen sluttning upp mot vänster (öster) och direkt bakom den finns några av Kvarnbackas gravar, störst och synligast är de på kullens topp.
Den öppna grässlänten bör ha varit en plats för hus med anknytning till hamnviken.   


Kvarnbackas gravar består av:

112 högar.
Högarna är 5-15 meter i diameter och 0,4-1,5 meter höga. Flera har kantkedja av större stenar, ca 0,9 meter. Några har grop i mitten.

En hög uppe på krönet har åt nordväst en utbyggnad på 5x4 meter och 0,4 meter hög, med kantkedja.

En av högarna har använts som jordkällare, en annan är avplanad och har använts som fundament för kvarn, "Kvarnbacka?".

55 runda stensättningar
Stensättningarna är 4-7 meter i diameter och ca 0,3 meter höga. En är ca 11 meter och 0,45 hög. Alla är övertorvade och några har kantkedja.

8 skeppssättningar
Skeppssättningarna är 10-20 meter långa och 3-5 meter breda och har ca 0,45 meter höga stenar. Skeppssättningarna är övertorvade och de har kantkedjor med stenar på ca 0,5 meter.

5 treuddar
Treuddarna har sidor på mellan 6-13 meter och är ca 0,45 meter höga. Alla är övertorvade och en eller två har synliga kantkedjor med stenar på ca 0,7 meter.

Hjalmar Stolpe undersökte 60 av gravarna i slutet av 1800-talet. Nästan alla var brandgravar. 

Läsa mer om Kvarnbacka?

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.