Ormknös (A)


Gravfält har 15 synliga gravar.

De fyra största gravarna ligger på rad efter varandra. De övriga är runda och rektangulära stensättningar där några har rest sten.

 

De finns även en stor skeppssättning på ca 25 meter.

 

Sex av gravar har undersökts åren 1975, 78 och 79
Fynden påminner om Hemlandens rikare gravar med bl.a importerad keramik och vackra detaljer som tillhört kläder.


Fem av de undersökta gravarna dateras till vikingatid eller tidigare, vendeltid, vilket skulle betyda att Ormknös är äldre än staden Birkas storhetstid.

Kanske var det därför som den undersökta högen visades ha blivit ombyggd under vikingatid, den behövde bli större och högre för att kunna konkurrera om uppmärksamheten med alla nya gravarna på ön.

Omedelbart söder om Ormknös finns gammal odlingsmark samt enstaka gravar, stensättningar. Dessa tillsammans med Ormknös skulle kunna tillhöra en gård under vendeltid.

Ormknös B
Omkring 200 meter norr om Ormknös ligger Ormknös B med ca 15 utspridda gravar i på område av 250 x 120 meter.

Gravarna är runda stensättningar och en av dessa har en rest sten i mitten.

Det finns även en domarring med 26 större stenar i lagda cirkel, en högliknande stensättning och en tresidig anläggning?


Tre av stensättningarna i Ormknös B har undersökts dateras till vikingatid men de verkar inte tillhöra det stora gravfältet Hemlanden i närheten utan är en egen grupp.


Läs mer om Ormknös B

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.