Kugghamn
Plats för långhus och naust (båthus).

Här finns lämningar av ett långhus/hallbyggnad på ca 35 x 7,5 meter och ett båthus (naust) på 14 meter. Plats för ev. fler mindre byggnader och kaj finns i området.

Jag och min vän Richard Maier (mest Richard) anade att en större byggnad hade legat här, inte för att den syntes väl utan för att terrassen mitt i Hemlanden saknade gravar.

Den 2 juni 2019 fick vi platsen bekräftad av arkeolog och inventerare Roger Wikell som med GPS kunde mäta in både hallbyggnaden och naust.


Hemlandens många gravar konkurrerar så hårt om utrymmet att de ofta ligger på varandra, men här, på en av de bättre platserna för gravar finns det inga.

Syllstenar syns i markytan
Vid närmare undersökning kan man se syllstenarna till östra kortsidan (närmast på bilden ovan) av långhuset och i väster, 35 meter bort, hörnstenarna till nästa kortsida.

I Korshamn, bara 200 meter åt sydöst finns ytterligare hallbyggnader varav en av dessa kan vara så tidig att den är från 500-talet, långt före staden Birkas tid.


Guidad tur till Kugghamn!

En av mina guidade turer går via både Korshamn och Kugghamn. Guideturerna utgår med båt eller flotte från Lindby brygga.
Läs mer >
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.