Hemlanden är ett mycket stort vikingatida gravfält.

De flesta av gravarna är från 800-900-talet, från den tid då staden Birka blomstrar som mest.

I gravfältet finns omkring 1600 synliga gravar.

1 500 högar.
Vanligast är 5-9 meter i diameter och 0,4-1 meter höga. Några är större, ända upp till 20 meter i diameter och 2,5 meter höga.
Högarna har ofta en kantkedja och några har en rest sten på toppen, många har också en grop i mitten.

30 runda stensättningar.
Stensättningarna är 3-6 meter i diameter och 0,25 meter höga. De är övertorvade och har ofta en kantkedja.

10 rektangulära stensättningar.
Med sidor på 4-6 meter x 6-15 meter och ca 0,35 meter höga. Övertorvade och oftast med tydliga kantkedjor.

5 kvadratiska stensättningar.
Med sidor på 4-5 meter 0,25 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

5 skeppssättningar
15 meter långa och 5 meter breda samt 0,5 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

50 treuddar.
De flesta har svagt insvängda och 5-7 meter långa sidor och är ca 0,25 meter höga. En treudd har 20 meter långa sidor och är 0,5 meter hög.

Äldre utgrävningar i Hemlanden.
1825-1827 Alexander Seton
Undersökte minst en grav. 

1873-1895 Hjalmar Stolpe
Undersökte ca 700 gravar.

1932 Holger Arbman
Undersökte 3 gravar.


Om du går in en bit in i Hemlanden och räknar antal gravar du kan se från en och samma plats så brukar det bli omkring 40 stycken, tänk då att här finns över 1600 gravar...

Förutom dessa 1600 gravar finns ett antal gravar som inte längre kan ses med blotta ögat och många gravar innehåller även mer än en person.

Men varför finns alla dessa gravar här?
Gravarna kan knappast bara hört till stadens befolkning och inte borde hantverkare och handelsmän vara i så dåligt skick att de dog och begravdes här i den omfattning vi ser.

Hemlandets gravar är också dyra gravar.
Förutom rika gravgåvor så var nog kostnaden att uppföra en grav väldigt stor. Bara att ta fram material som sten och jord måste ha krävt många arbetare under lång tid.

Fick man lov att köpa sig en plats i Hemlanden, fick man stå i kö, fanns det en verksamhet på Birka som bara arbetade med gravar, några man kunde eller måste anlita?

Så, vilka begravdes på Birka, och varför just här?

En sista men ack så viktig fråga, vem var den döde... efter döden?
Vi kan se att gravar fick besök, troligen av släkt och vänner. Man åt och drack rikligt vid den dödes grav, eller åt och drack man med den döde?

Det här är några av Birkas gåtor!


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.