Birka - Sveriges första stad med en rik och viktig handelsplats som kunde erbjuda de mest sällsynta varor till långväga gäster och lokala vikingar.


Båt till Birka >


Hovgården
- Birkas Kungsgård

Härifrån styrde kungen över staden Birka på andra sidan fjärden.
 

Birka och Hovgården blev Världsarv 1993
 


Staden Birka existerade mellan åren 750 till 970
men nya fynd antyder att Birka kan ha varit aktiv långt tidigare, kanske redan från 500-talet.


Även Hovgården har en äldre historia
än vikingatid, bara ett pilskott väster om dagens Hovgården finns Hovgårdsberg med sitt stora gravfält som kan dateras till minst 600-talet.


När Birka plötsligt upphör
i slutet av 900-talet fortsätter Hovgården att vara kungsgård ända in i medeltid. En kunglig runsten blir rest under 1000-talet och på 1200-talet bygger man slottet Alsnöhus, på samma plats där vikingatidens kungar hade sina stora hallbyggnader.


Birka och Hovgården är i dag ett gemensamt Världsarv
fördelat på två öar, Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö.


Upplev hela Världsarvet!
Jag rekommenderar följande utflykt:

1) Börja på Adelsö med ett besök till Birkas kungsgård på Hovgården. Här finns även Adelsö kyrka från 1100-talet och ett trivsamt Café.


2
) Nästa besök blir till Runstensparken på södra Adelsö där bl.a Världsarvets runstenar finns avbildade. Har ni bil så parkerar ni där.


3
) Nu åker ni till Birka där övergripande guidning vid överfarten och ett detaljerat guidehäfte ingår. På Birka stannar ni så länge ni önskar och jag hämtar er när ni vill tillbaka.

Solnedgången från Borgs klippor är ett minne för livet, glöm inte picknickkorgen!
 

Som besökare möter du en vacker och lantlig idyll inbäddad i en mäktig forntida historia. I hagarna finns betande kor och får och i skogarna på Birka bland tusentals gravar, upplever du ett sällsynt lugn med frisk luft och rikt växt- och djurliv.

 


Externa länkar

Runstensparken >
Avbildade runstenar i naturlig storlek med färger som för 1000 år sedan. Nutida runstensverkstad, kiosk och Loppis.

Runstenar >
Guide till alla kända runstenar i Ekerö kommun.

Facebook >
Kalle Runristare på Facebook.

Kalle Runristare >
En nutida runristares webbplats.

UNESCO - Birka och Hovgården >
World Heritage Convention

Birka vikingastaden >
Information om restaurang, museum och evenemang mm. på Birka.
 


Uppdaterad: 22 april 2024