Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Birka och Hovgården, ett Världsarv, två öar.

Hovgården på Adelsö var kungsgård under vikingatid och medeltid.
Birka på Björkö var handelsplats, kungsgårdens handelsplats.

Platserna ligger inom synhåll för varandra på var sida om fjärden och
är idag ett gemensamt Världsarv.

I ett gåvobrev från år 1200 benämns Hovgården som Alsnu kungsgård
(mansionem regiam Alsnu)

Hovgårdens fornlämningar skiljer sig från Birkas, här är gravarna färre
men större, rester av stora vikingatida hus och ett medeltida slott, Alsnöhus.
Här finns två torrlagda hamnar, en från vikingatid och en från medeltid.


Hovgården har en lång historia.
Från mitten av 700-talet till slutet av 1300-talet, drygt 600 år som kungsgård. , kanske ännu äldre om vi räknar in Hovgårdsberg som bör vara den ursprungliga
platsen för Hovgården. Arkeologiska undersökningar har genom åren varit sparsamma och det finns ännu mycket kvar att upptäcka.

Besökare upplever Hovgården, utöver fornlämningarna, som en lantlig idyll med gröna ängar med betande kor och får.

Intill fornlämningsområdet finns Adelsö kyrka från 1100-talet, lanthandel och
Café med bagarstuga och hembygdsmuseum. Från höjden och med Alsnöhus ruin är utsikten över fjärden och mot Birka bedövande vacker.

Direkt norr om fornlämningsområdet finns en badplats och direkt efter den, i
skogen vid stranden, pågår uppbyggnad av en vikingatida gård, Alsnu gård.

I Café Hovgården finns ett vikingabibliotek och fritt internet, i grannhuset
Adelsögården finns under sommaren 2014 en utställning som kompletterar
världsarvet Hovgården och Birka.

Kunglig runsten med Alsnöhus ruin i bakgrunden
Alsnöhus ruin med Birka i bakgrunden
Spänne från Hovgårdsberg, 600-tal