Hovgårdsberg  

Här låg en stor gård före vikingatid, kanske var det föregångaren till Hovgården. Under och före vikingatid låg Adelsös södra udde här på grund av landhöjningen.

I dag finns här ett stort gravfält med varierande typer av gravar. Hovgårdsbergs gravfält växer ihop med Hovgårdens gravfält och mellan dessa ligger Närkällan.

År 1950 anlade man en ny husgrund i Hovgårdsberg.
En av arbetarna från Dalarna råkade gräva i en grav och hittade ett kvinnospänne, en spännbuckla.

Han behöll den till 90 års ålder då samvetet kom ifatt och han lämnade in spännet till museet. Men fyndet var gammalt och taget ur sin kontext så museet gav det tillbaka.

Den gamle mannen lät då sälja spännet som då på lyckliga omständigheter lyckades komma tillbaks till Adelsö.

Spännbucklan är skadad av gravbålet men kan ändå dateras till 600-talet. På baksidan finns ännu nålen av järn kvar och hyskan som den avbrutna nålen ska fästas i.

Hovgårdsberg är inte anpassat för besök.
Bästa överblick får ni lite söder om lanthandeln, där kan ni lätt följa den vikingatida strandlinjen (se kartan) och se hur utomordentligt väl platsen en gång låg.

På sin höjd i söderläge vid det trånga sundet som här delade Adelsö i två delar hade man god uppsikt mot infarterna i både öster och väster.

START
introduktion till www.hovgarden.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >