Närkällan  

Namnet Närkällan antyder att källan är gammal, troligen äldre än vikingatid. Enligt sägen bar källan öns bästa vatten.

Omkring år 1960, strax efter att nya prästgården byggts upp intill Närkällan, lät prästen rengöra och använda den till dopkälla.

Nästa präst var mindre tolerant och för att slippa ha en hednisk källa på tomten lät han fylla den med schaktmassor.

I dag syns bara några välmående björkar på platsen och en informationsskylt. På sikt borde källan återställas.

START
introduktion till www.hovgarden.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >