Naust / Båtuppdrag  

Norr om Alsnöhus,
på baksidan av de kungliga byggnaderna, fanns smedjor, förråd och magasin. Det var nödvändiga byggnader för att kungsgården skulle fungera, men inte så vackra att visa upp.

I skogskanten, i höjd med åkern och ned mot en stor hasselbuske löper ett dike. Hasselbusken växer idag på den vikingatida strandlinjen och diket är ett båtuppdrag.

Här har vikingatida båtar och skepp legat uppdragna på land för att kunna repareras, rengöras och kanske målas.

Ytterligare 20 meter norr om hasselbusken finns ännu ett dike, det är ett medeltida båtuppdrag.
Mellan båtuppdragen, på den plana ytan, fanns en eldstad. 

START
introduktion till www.hovgarden.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >