Tingshögen  

Väster om den största kungshögen, i hörnet på andra sidan vägkorsningen, ligger en stor men låg hög med plan ovansida som är bevuxen med lönnar.
Den har sedan länge kallats för tingshögen och bör ha varit områdets högsta domstol.

Att lägga gravfält, tingsplats och helig lund i samma område har en viktig funktion, att på tinget känna närheten till förfäder, gudar och makter när domarna fastställdes gav säkert extra kraft och tyngd till de beslut som fattades här.

Det finns en osäkerhet om Tingshögen eftersom den inte är utgrävd och daterad.
Det skulle det kunna vara en kvinnograv som hör till den största kungshögen. Andra tror att både tingshög och de tre kungshögarna är långt äldre och likt högarna i G:a Uppsala från 500-600 tal.

Med den tidens vattennivå skulle högarna legat som tydliga landmärken vid dåtidens strand och hört till det äldre Hovgården, området vid Hovgårdsberg.

START
introduktion till www.hovgarden.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >