Helig lund? / Adelsö kyrka  

På den plats där Adelsö kyrka finns idag bör kungsgårdens heliga lunden ha legat.

Det är osäkert hur en sådan lund såg ut, kanske fanns ett stort vårdträd här, flera gudabeläten utskurna i trä och någon form av byggnad.

Här kunde man komma nära gudar och makter, ställa frågor och ge gåvor, kanske få svar och gengåvor.


Höstbild på Adelsö kyrka från sydöst

Adelsö kyrka
Kyrkan är byggd i slutet av 1100 talet.
Kyrkan har en inspelad guideröst på flera språk, finns på väggen direkt ni kommer in i kyrkan.

Tre Runstenar
I sakristian finns två runstenar inmurade i väggen, båda av röd sandsten. Sakristian är oftast låst och runstenarna är därmed inte synbara för besökare.
En tredje runsten är idag förstörd.


Bild in i sakristian på runstenarna U 1 och U 10

Runsten U 1
Den yngsta runstenen har tidigare använts som tröskelsten in till sakristian och blivit hårt sliten av fottramp.
Runinskrift: Eskil lät resa denna sten efter --- sin fader, en god bonde.


Runsten U 1

Runsten U 2 (förlorad)
Det fanns tidigare ännu en runsten, troligen av röd sandsten, som användes som tröskelsten in till själva kyrkan. Den runstenen är idag förstörd efter en brand i vapenhuset och förkommen men runinskriften hann dokumenteras.
Runinskrift: Ofeg och ....Björn de lät resa dessa stenar efter Ärnbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans själ.

Runsten U 10
Den andra runstenen i sakristian hittades i Dalby, norra Adelsö, 1920 i eller intill ett vikingatida gravfält.
Runstenen saknar ornamentik och tillhör troligen en äldre typ av runstenar. Runinskriften är mycket svårtolkad.
Runinskrift: aftybisontistnsai aklkukai(th)if


Runsten U 10 - äldre och ovanlig typ av runsten
 

START
introduktion till www.hovgarden.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >