(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
Kammargravar

Birkas Kammargravar
Birka har många kammargravar, fler än normalt vad vi vet om Sveriges gravfält. Ändå är det troligt att det finns fler än de vi känner till eftersom de 111 kammargravar som har hittats och undersökts har gjorts av Hjalmar Stolpe i slutet av 1800-talet.

De kammargravar vi känner efter Stolpes utgrävningar finns i slänten upp mot borg (om man utgår från Svarta jorden) och upp mot stadsvallen i nordöst.

Det här är de områden som Hjalmar Stolpe sökt, hittat och undersök kammargravar i, hur många de egentligen är och hur stor spridning de har vet vi inte ännu.

En kammargrav är ett rum under mark där den döda får bo i sitt nästa liv. Rummet har golv, väggar och tak och med sig in i nästa liv fick den döde Hästar, vapen, smycken, fina kläder och mycket mer, kammargravar är generellt sätt rikare än andra gravar. 

En kammargrav med namnet Gj 750 är utgrävd två gånger tillsammans med granngraven Bj 749. Den sista utgrävningen var 2005 och allt är noga utfört och finns att läsa här >

I länkarna nedan finns platsen för gravarna 750 och 749 utmärkt.

Om ni är på Birka så passa på att besöka dessa och sedan läsa rapporterna om utgrävningen efteråt.


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan