(Omyggnad pågår, klart i april 2019)
Hemlanden
 

Hemlanden är ett stort gravfält, ett av de största som finns från vikingatid. De flesta gravarna är från 800-900-talet, när staden Birka blomstrar som mest.

Om du går in en bit i Hemlanden och räknar alla gravar du kan se så brukar det bli omkring 40 stycken, tänk sedan att här finns över 1600 gravar...

Av dessa 1600 synliga gravar finns ett antal gravar som inte kan ses med blotta ögat och i flera gravar finns mer än en person.
(Totalt finns över 4000 gravar på Birka)

Hemlandet är mäktigt!

Men varför finns alla dessa gravar här?
Gravarna kan knappast bara hört till stadens befolkning och inte borde hantverkare och handelsmän vara i så dåligt skick att de dog och begravdes här i den omfattning vi ser.

Hemlandets gravar är dyra gravar.
Förutom rika gravgåvor så var nog kostnaden att uppföra en grav stor. Bara att ta fram material som sten och jord måste ha krävt många arbetare under lång tid.

Fick man lov att köpa sig en plats i Hemlandet, fick man stå i kö, fanns det verksamhet på Birka som bara arbetade med gravar som man anlitade?

Så, vilka begravdes på Birka, och varför här?


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan