(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
  Kvarnbacka
 
 

Kvarnbacka har 185 synliga gravar
, antalet har nog varit fler men många har förstörts genom åren.

Gravfälten Kvarnbacka och Borgs hage har nog varit ett och samma gravfält, från Borgberget i norr till vattnet söder om Kvarnbacka. 

Sjöfarare söderifrån blev nog mycket imponerade på sin väg till Birka när de möttes av ett kilometerlångt gravfält efter stranden (Kvarnbacka och Borgs hage tillsammans) och sedan fick  passera förbi, och under, Borgberget och Garnisonen innan de till slut kom fram till staden efter att ha rundat garnisonens udde.

Kvarnbackas gravar består av:

112 högar.
Högarna är 5-15 meter i diameter och 0,4-1,5 meter höga. Flera har kantkedja av större stenar, ca 0,9 meter. Några har grop i mitten.

En hög uppe på krönet har åt nordväst en utbyggnad på 5x4 meter och 0,4 meter hög, med kantkedja.

En av högarna har använts som jordkällare, en annan är avplanad och har använts som fundament för kvarn, "Kvarnbacka?".

55 runda stensättningar
Stensättningarna är 4-7 meter i diameter och ca 0,3 meter höga. En är ca 11 meter och 0,45 hög. Alla är övertorvade och några har kantkedja.

8 skeppssättningar
Skeppssättningarna är 10-20 meter långa och 3-5 meter breda och har ca 0,45 meter höga stenar. Skeppssättningarna är övertorvade och de har kantkedjor med stenar på ca 0,5 meter.

5 treuddar
Treuddarna har sidor på mellan 6-13 meter och är ca 0,45 meter höga. Alla är övertorvade och en eller två har synliga kantkedjor med stenar på ca 0,7 meter.

Hjalmar Stolpe undersökte 60 av gravarna i slutet av 1800-talet. Nästan alla var brandgravar. 

Läsa mer om Kvarnbacka?

Birkaportalen >


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan