(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
Garnisonen

Garnisonen ligger utanför borg i nordväst.

Den yttre röda markeringen är min gissning på området som skulle kunna höra till garnisonen, den inre röda markeringen är det område som noga grävdes ut åren 1997 till 2004.

Utgrävningen visade att det fanns fyra terrasser med flera hus med olika funktion, mest uppmärksammat blev Krigarnas hus som brändes ner i slutet av 900-talet.

Krigarnas hus ligger på terrassen norr om stigen ner mot Mälaren, några störar på den terrassen visar stolphålen till huset.

Om ni fortsätter stigen ner mot vattnet till vägen så kommer ni till krigarnas hamn och direkt på andra sidan vägen syns ett område med en stensamling, stenkistan till krigarnas brygga. Bara halva stenkistan är framgrävd.

Vänder ni er om och tittar upp till höger om stigen ni kom ner från så ser ni en rund sten med skålformad yta, det är en slipsten lämplig för rundad egg som en tex. en skäggyxa. Ytan är idag över 1000 år och har vittrad även om det inte syns eller känns när man försiktigt tar på den.

Jag tvekade länge om jag skulle ta med slipstenen här eftersom någon skulle kunna få för sig att slipa något på den. Eftersom ytan genom åren blivit skör och porös fast det är granit så kommer ytan att förstöras för all framtid, så snälla, känn bara på ytan med handen, inget mer!

Länkar:

Birkaportalen >

Populär historia >
 


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan