(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)

Borg
 


BORGBERGET
En rik stad som Birka behöver ett starkt skydd och försvar för att stadens invånare ska känna sig trygga och våga bedriva sin verksamhet här.

Här i borgen kunde man söka skydd vid överfall.
 

Borgvallen.
Borgvall är 350 meter lång och 2-3 meter hög. Den omsluter berget på alla sidor utom i väst där berget istället stupar brant ner mot vattnet.

På vallen, som är byggd av sten och jord, har det funnits en träkonstruktion, ett bröstvärn, som skyddade Birkas försvarare när de höll stånd mot fienden med spjut, pil och båge.

Borgvallen har 3 öppningar, den största i norr kallas Kungsporten.

Borgvallen har bränts flera gånger och byggts upp igen, varje gång lite kraftigare och högre.   

I vallen, lite öster om Kungsporten, kan du se en stor sten som sticker upp. Det är en inbäddad grav som är äldre eller samtida med vallens första skede från mitten av 700-talet.

Under varma sommarkvällar var nog Borg en välbesökt plats.
Att sitta på klipporna med milsvid utsikt måste ha uppskattats av Birkas befolkning minst lika mycket som det uppskattas av oss idag. 

Sätt dig på en naturligt bekväm plats med vacker utsikt, nu sitter du förmodligen på samma plats som någon under vikingatiden suttit.

En extra bra plats "att komma nära" är några meter utanför vallen, 10 meter norr om Kungsporten.
Där ligger ett stort stenblock som är bekvämt att sitta på, en mindre sten framför fungerar som fotstöd. 

När du sitter där är du vänd mot väster och har utsikt över Mälaren, till vänster har du kungsporten.

Om du satt här för drygt 1000 år sedan så skulle utsikten mot vattnet varit aningen skymd av Krigarnas hus som fanns på terrassen nere i slänten framför dig.

Troligen sitter du nu på en plats där många av Birkas krigare suttit och kanske var det någon av dom som beordrade fram den mindre stenen som fotstöd?

Läsa mer om Borg?

Birkaportalen >

Wikipedia >


 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan