(Ombyggnad pågår, klart i april 2019)
BIRKA, Svarta jorden
Rester av Birkas hamn på sjöbotten Stockmarkeringar för stenkistor Birka - Svarta jorden Kammargravar, ej synliga ovan mark Bakre stadsvall, ej synlig men klippt grässträng visar possition Borg Två välundersökta gravar Bj 749+750 Stadsvallen De fina kvarteren på Birka Våtmark, ej undersökt Hemlanden, Sveriges mäktigaste vikingatida gravfält Offerskålar/skålgropar

Det som kallas för Svarta jorden är själva platsen där staden Birka låg omkring år 750 till 980. Namnet kommer från att jorden är svart från stora mängder aska, kol och avfall från åren då staden låg här. Andra namn på staden är förståss Birka men även Bystan eller Bystaden.

Stadsdelen sträcker sig från klippta gräsgången i söder som markerar vart stadsvallen finns under mar och ner till vattnet i norr, från väster i slänten upp mot borg och till öster upp till den synliga stadsvallen, totalt ca 6 hektar. 

Mängden avfall och ben i jorden har gjort den basiskt, högt Ph värde, vilket gjort att just ben inte förmultnar i Svarta jorden. Du får självklart inte gräva i Svarta jorden men om du ser du ett uppskottat sorkhål så kan du peta lite i den lösa jorden och du hittar nästan alltid små benbitar från den vikingatida staden, till och med små fiskben har bevarats.

Utgrävningar i Svarta jorden har varit sparsamma, bara några procent har undersökts och då i ett område mellan vägen och upp mot borg.

Hela det stora området i nordöst är orört, sånär som på någon grävling. Men i de området finns de största odlingsrösena, mängder sten, mest från staden som staplats i stora högar av tidigare bönder som brukat jorden genom åren.

 

 
BORGBERGET

1 - Borg
Försvarsanläggning med borgvall.

2 - Korset
Ansgarsmonumentet 

3 - Garnisonen
Område för Birkas krigare


BIRKA

4 - BIRKA, Svarta jorden
Här låg staden Birka

5 - Kammargravar
Osynliga gravar (rum) under mark.

6 - Markering för bryggor
Två stenkistor markerade med stockar.

7 - Birkas hamn
Bevarade rester på sjöbotten.

8 - De fina kvarteren
Terrasser, vägar och gravar

9 - Stadsvallen
Den synliga delen i nordöst

10 - Stadsvallen
Södra - ej synlig men markerad med klippt grässträng.


HEMLANDEN

11 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

12 - Offerskålar
Ovanligt stora skålgropar

13 - Kugghamn
Outforskat område, gård?

14 - Korshamn
Kan dölja det äldre Birka.

15 - Salviksgropen
Osäker funktion.

16 - Lerpussen
Våtmark, lertäkt? med väg genom stadsvallen.

17 - Grav Bj 749
Väldokumenterad kammargrav.


GRAVFÄLT övriga

18 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

19 - Ormknös
xx gravar

20 - Borgs hage
xx gravar

21 - Kvarnbacka
185 gravar

22 - Kärrbacka
xx gravar

23 - Långsnabba puss
Finns utanför bild i öster

24 - Ellholmen
och

25 Lindby brygga
på Adelsö


ÖVRIGT

26 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

28 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm


LINDBY, södra Adelsö

29 - Silverskatten
1898

30 - Vårdkase
Varningssystem

31 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

 

Start
Birka och Hovgården
Om
Om webbsidan