Historisk Vandring i Hovgården?
Information och priser finns här >
Birka
Turer och Priser


Korshamn VIP
En längre tur genom näsan outforskad del av Birka där nya fynd tolkas som äldre än vikingatid, äldre än Birka.

Jag guidar genom nyupptäckta hallbyggnader, heliga platser och genom Hemlandens enorma gravfält.

Vid stadsvallen med utsikt över platsen för staden Birka lämnar jag er så ni får upptäcka resten av Världsarvet på egen hand. 

Grundavgift: 1600 kr. 4 deltagare ingår.
Extra deltagare: 300 kr. per person.
Max 12 deltagare rekommenderas pga flera båtfärder.

Returresa från Bybryggan.


Bybryggan
Start med övergripande guidning från Lindby brygga. Överfart med båt till Bybryggan på Björkö där ni upptäcker Världsarvet på egen hand.

Till hjälp får ni en karta med länkar till detaljerad information.

Grundavgift: 1000 kr. 4 deltagare ingår.
Extra deltagare: 200 kr. per person.
Max 20 deltagare rekommenderas pga flera båtfärder.

Returresa från Bybryggan.


Ångholmen  
Ångholmen används vid speciella tillfällen eller vid överenskommelse. Alla turer till Birka utgår från Lindby brygga.
OBS! INGEN parkering vid Lindby brygga!

I priset ingår returresa!
Er tid på Birka är generös och flexibel och efter överenskommelse.

Överfart sker med motorbåt.
Max 4 personer per överfart.

Flytvästar finns men ta gärna med din egen för bästa passform. Den kan givetvis lämnas kvar i båten.

Guideturer betalas kontant mot kvitto
eller med Swish på: 070-776 48 22

PARKERING!
Parkera inte vid Lindbybrygga!
Lämna dina passagerare vid Lindby brygga men parkera själv i Runstensparken och gå 900 m. till bryggan.

Turer kan ställas in pga dåligt väder. 


 

Kontakt

E-post: kalle@runristare.se

Tfn: 070-7764822

 


 
Länkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.