I Runstensparken
möter du verklighetstrogna fotografier av gamla runstenar i full skala.

Dessa runstenar är uppmålade på så som de troligen såg ut för 1000 år sedan.

Med färg kommer konstverken fram, drakar, ormar och ornamentik.

Min Runstensverkstad
Här arbetar jag med nya runstenar med slägga och mejsel.

Gamla runstenar
Sverige är unikt med sina över 2000 runstenar, främst i Mälardalen. Här vill jag visa er hur de såg ut när de var nya, så som de var tänkta att visas upp.

I Runstensparken möter du några av våra gamla runstenar i full storlek och med färgad ornamentik, inte bara i huggspåren.

En uppmålad runsten är ett konstverk där motivet har en egen berättelse utöver runinskriften.

Parkering
Här kan du parkera bilen både vid besök i parken men även när du åker över till Birka via Lindby brygga.

Loppis
Min fru Ellinor har en Loppis i parken som ni är välkomna att besöka.

Kiosk
Vi har en kiosk men det är lite si och så med öppettider och sortiment. Räkna inte med att den är öppen. Har du egen picknick med dig så finns bänkar och bord att sitta på i parken. 


 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.