En vårdkase är en del i ett stort varningssystem där eld tänds på en högt belägen och väl synlig plats för att påkalla och sprida vidare att det är fara på färde. Eldens ljus på natten och röken på dagen syns långt och när den upptäcks så tänds nästa vårdkase i kedjan.

Vårdkasar har använts under lång tid, minst från vikingatid fram till mitten på 1800-talet.

Om Lindbys vårdkase har använts under vikingatid kan vi inte veta ännu då ingen undersökning av platsen är gjord, men det är enligt mig troligt eftersom både platsen och behovet fanns.

När en fiendeflotta upptäcktes utanför Södertälje på sin väg in i Mälardalen för att röva och plundra tändes vårdkasarna. Eldarna och röken färdades fortare en fiendeflottan så när de väl kom fram var alla förberedda.

I Birka hade folk samlat sina ägodelar och var redo att ta skydd i Borg på Borgberget. Birkas krigare i sin tur stod redo att möta fienden från Garnisonens palissader och med egna snabbgående skepp.

Vårdkasarnas eld och rök kunde även varnat kungen i Hovgården och folk i omlandet som nu var på väg för att möta fienden från andra hållet.

Att som Birkabo bevittna det här dramat från sin skyddade plats i Borg med milsvid utsikt måste varit ett något att berätta om i generationer.

Ett drama inträffade år 844 då kungens förvisade bror Anund kom med 11 egna skepp och 21 danska för att bränna och plundra Birka.

Den gången löstes tvisten genom att kasta tärning eller fråga runorna om råd.

Svaret de fick var att ett anfall på Birka skulle sluta olyckligt och att det var bättre att röva och plundra på annat håll.

Vårdkase = vårda/sköta om kasen, eldningsplatsen så den snabbt är redo att tändas.

Att ta sig upp till platsen?
Efter brevlådorna på vägen ner mot Birka och Lindby brygga kan man gå upp i slänten och ta sig genom buskar och snår för att komma upp på berget. Någon väg eller stig finns inte utan du får hitta din väg på egen hand. Väl uppe på bergstoppen är inte utsikten så bra som den var i forna dagar, träden runtomkring är nu högre än själva platsen så utsikten är begränsad. Träden fanns knappast här då vårdkasen användes.


I Fornsök står följande om platsen:
Plats för vårdkase?
På krönet av berget med vid utsikt mot Nordöst, öster och söder finns spår av eldning inom en yta med 5 meter i diameter. Krönet är den högsta punkten på Södra Adelsö.


Läs mer:

Vårdkase, Wikipedia >

Anund, Wikipedia >
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.