Silverskattens första del hittades 1880 av Carl Gustav Classon i Lindby när han grävde dike. År 1883 sökte man åter på samma ställe och hittade mer av skatten.

1880 hittades halsringen och holkyxan.

1883 hittades 7 silver mynt och bit av troligen ett ringspänne också av silver.

Halsringen är drygt 30 cm och tillverkad av två grövre fyrkantiga tenar och två finare som tvinnats ihop. En av ändarna är kapad och halsringen var hopvikt.  
Holkyxan är av järn och utan ögla, 12 cm lång och 5 cm bred egg.

Av silvermynt var 2 hela och 5 delade, det yngsta kunde dateras till 955.
Änden av en trolig silversölja är 4,5 cm lång och 1 cm tjock.

Kalle funderar...
När halsringen blivit hopvikt och en del har huggits av så har dess värde bytts från vackert smycke till ett värde av vikt i silver, det samma med mynten och biten av ringsölja. Någon har helt enkelt klippt av lagom bit silver ur samlingen och lagt på en våg när man handlade i tex. staden Birka.

Skatten kan inte vara äldre än år 955 (datering av yngsta myntet) men Birka fanns till slutet av 900-talet så man kan gissa att någon gömt delar av sin förmögenhet här vid den stora stenen innan man for in till staden på andra sidan sundet.

Vid slutet av 900-talet gick strandlinjen nästan ända upp till stenen där skatten hittades. Stenen blev ett bra landmärke och skulle bli lätt att hitta tillbaka till.
Men varför hämtades inte skatten igen? Något måste hänt ägaren!


 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.