Silverskattens första del hittades 1880 av Carl Gustav Classon i Lindby när han grävde dike, då hittades halsringen och holkyxan.

År 1883 sökte man på fyndplatsen igen och hittade mer av skatten, 7 silver mynt och troligen en del av ett ringspänne av silver.

 


Halsringen är drygt 30 cm och tillverkad av två grövre fyrkantiga tenar och två finare som tvinnats ihop. En av ändarna är kapad och halsringen var hopvikt.

Holkyxan är av järn och utan ögla, 12 cm lång och 5 cm bred egg.

Av silvermynt var 2 hela och 5 delade, det yngsta kunde dateras till 955.

Änden av en trolig silversölja är 4,5 cm lång och 1 cm tjock.


Kalle funderar...

När halsringen blivit hopvikt och en del har huggits av så har dess värde bytts från vackert smycke till ett värde av vikt i silver, det samma med mynten och biten av ringsölja.

Någon har helt enkelt klippt av lagom bit silver ur samlingen och lagt på en våg när man handlade i tex. staden Birka.


Skatten kan inte vara äldre än år 955
(datering av yngsta myntet) men Birka fanns till slutet av 900-talet så man kan gissa att någon gömt delar av sin förmögenhet här vid den stora stenen innan man for in till staden på andra sidan sundet.


Vid slutet av 900-talet gick strandlinjen nästan ända upp till stenen där skatten hittades. Stenen blev ett bra landmärke som det skulle bli lätt att hitta tillbaka till.

Men varför hämtades inte skatten?
Vad hände med ägaren?


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.