Ellholmens gravfält består endast av fem gravar men de är istället speciella med fyra typer av gravar.

Den stora treudden med 17-20 meter långa och insvängda sidor har ett kol och sotlager på över 50 cm, här har man eldat mycket och ofta.

Treudden ligger på holmens läsida vilket skyddade en del mot markbrand. Skulle det ändå ta eld så var holmens yta begränsad och skadan kunde inte bli stor. Bränsle till treudden fanns det obegränsat av bara 80-100 meter norrut, på andra sidan sundet, i Lindby.

Det stora röset på toppen och eld och rök från treudden måste ha varit ett skådespel att se från borgbergets klippor, för därifrån ligger Ellholmen mitt i blickfånget.


Toppröset är delvis raserat på den östra sidan, bilden tagen från den bättre bevarade västra sidan..

Norr om röset finns en skeppssättning och några meter väster om den två runda låga stensättningar varav den närmast skeppssättningen var en vapengrav.

Idag växer träden höga på Ellholmen och någon har lyckats få bygga en stor vit villa där som syns väl över hela Birka, bakom villan på den högsta punken ligger det stora röset, bakom den en vapengrav och en båtgrav.

Från Ellholmen hade man fri sikt ända bort till inloppet från Södertälje. Kanske fanns det en vakt här som kunde meddela Birka när båtar kom därifrån.

Namnet Ellholmen?
Kan det komma från ordet eld, Eldholmen?


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.