Här i skogen har det funnits en källa eller någon form av vattentäckt och runt den har man anlagt både enstaka gravar och gravfält.

Gravarna har ett annorlunda utseende än Hemlandens gravar från 800 och 900-talet. Ingen av gravarna är undersökta och har inte kunnat åldersbestämmas men gravarnas utseende antyder att de kan vara äldre än tiden för staden Birka.


Eftersom Långnabba puss ligger avsides från Birka så är det få besökare som tar sig hit men om du ska besöka gravfältet Kärrbacka och Ansgarskapellet så kanske du borde passa på att besöka Långnabba puss för då är du ändå i närheten.


Gravfältet har 11 gravar på en yta av 95 x 35 meter.
Av dessa är 9 runda stensättningar med en omkrets på 2-6 meter och upp till 0,5 meter höga.
Alla är fyllda och är täckta med mossa, tre har något glesare fyllning.
En har kantkedja och en är röseliknande med en grop i nordöst.
1 skeppsformig stensättning på 8 x 3 meter i nord/sydlig riktning med övermossad fyllning.
1 oregelbunden stensättning med kraftigt övermossad fyllning.

Norr och nordväst om gravfältet finns några ensamliggande gravar. Två av dessa är större rösen på ca 10 meter i diameter och ca 1 meter höga.


Läs mer på:

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.