Kvarnbacka har 185 synliga gravar, antalet har nog varit fler men många har förstörts genom åren.

Gravfälten Kvarnbacka och Borgs hage har nog varit ett och samma gravfält, från Borgberget i norr till vattnet söder om Kvarnbacka. 

Sjöfarare söderifrån blev nog mycket imponerade på sin väg till Birka när de möttes av ett kilometerlångt gravfält efter stranden (Kvarnbacka och Borgs hage tillsammans) och sedan fick  passera förbi, och under, Borgberget och Garnisonen innan de till slut kom fram till staden efter att ha rundat garnisonens udde.

Kvarnbackas gravar består av:

112 högar.
Högarna är 5-15 meter i diameter och 0,4-1,5 meter höga. Flera har kantkedja av större stenar, ca 0,9 meter. Några har grop i mitten.

En hög uppe på krönet har åt nordväst en utbyggnad på 5x4 meter och 0,4 meter hög, med kantkedja.

En av högarna har använts som jordkällare, en annan är avplanad och har använts som fundament för kvarn, "Kvarnbacka?".

55 runda stensättningar
Stensättningarna är 4-7 meter i diameter och ca 0,3 meter höga. En är ca 11 meter och 0,45 hög. Alla är övertorvade och några har kantkedja.

8 skeppssättningar
Skeppssättningarna är 10-20 meter långa och 3-5 meter breda och har ca 0,45 meter höga stenar. Skeppssättningarna är övertorvade och de har kantkedjor med stenar på ca 0,5 meter.

5 treuddar
Treuddarna har sidor på mellan 6-13 meter och är ca 0,45 meter höga. Alla är övertorvade och en eller två har synliga kantkedjor med stenar på ca 0,7 meter.

Hjalmar Stolpe undersökte 60 av gravarna i slutet av 1800-talet. Nästan alla var brandgravar. 

Läsa mer om Kvarnbacka?

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.