Ormknös (A)


Gravfält har 15 synliga gravar.

De fyra största gravarna ligger på rad efter varandra.
De övriga är runda och rektangulära stensättningar där några har rest sten.

De finns även en stor skeppssättning på ca 25 meter.


Sex av gravar har undersökts åren 1975, 78 och 79
Fynden påminner om Hemlandens rikare gravar med bl.a importerad keramik och vackra detaljer som tillhört kläder.


Fem av de undersökta gravarna dateras till vikingatid eller tidigare, vendeltid, vilket skulle betyda att Ormknös är äldre än staden Birkas storhetstid.

Kanske var det därför som den undersökta högen visades ha blivit ombyggd under vikingatid, den behövde bli större och högre för att kunna konkurrera om uppmärksamheten med alla nya gravarna på ön.

Omedelbart söder om Ormknös finns gammal odlingsmark samt enstaka gravar, stensättningar. Dessa tillsammans med Ormknös skulle kunna tillhöra en gård under vendeltid.

Ormknös B
Omkring 200 meter norr om Ormknös ligger Ormknös B med ca 15 utspridda gravar i på område av 250 x 120 meter.

Gravarna är runda stensättningar och en av dessa har en rest sten i mitten.

Det finns även en domarring med 26 större stenar i lagda cirkel, en högliknande stensättning och en tresidig anläggning?


Tre av stensättningarna i Ormknös B har undersökts dateras till vikingatid men de verkar inte tillhöra det stora gravfältet Hemlanden i närheten utan är en egen grupp.


Läs mer om Ormknös B

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.