Hemlanden är ett mycket stort vikingatida gravfält.

De flesta av gravarna är från 800-900-talet, från den tid då staden Birka blomstrar som mest.

I gravfältet finns omkring 1600 synliga gravar.

1 500 högar.
Vanligast är 5-9 meter i diameter och 0,4-1 meter höga. Några är större, ända upp till 20 meter i diameter och 2,5 meter höga.
Högarna har ofta en kantkedja och några har en rest sten på toppen, många har också en grop i mitten.

30 runda stensättningar.
Stensättningarna är 3-6 meter i diameter och 0,25 meter höga. De är övertorvade och har ofta en kantkedja.

10 rektangulära stensättningar.
Med sidor på 4-6 meter x 6-15 meter och ca 0,35 meter höga. Övertorvade och oftast med tydliga kantkedjor.

5 kvadratiska stensättningar.
Med sidor på 4-5 meter 0,25 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

5 skeppssättningar
15 meter långa och 5 meter breda samt 0,5 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

50 treuddar.
De flesta har svagt insvängda och 5-7 meter långa sidor och är ca 0,25 meter höga. En treudd har 20 meter långa sidor och är 0,5 meter hög.

Äldre utgrävningar i Hemlanden.
1825-1827 Alexander Seton
Undersökte minst en grav. 

1873-1895 Hjalmar Stolpe
Undersökte ca 700 gravar.

1932 Holger Arbman
Undersökte 3 gravar.


Om du går in en bit in i Hemlanden och räknar antal gravar du kan se från en och samma plats så brukar det bli omkring 40 stycken, tänk då att här finns över 1600 gravar...

Förutom dessa 1600 gravar finns ett antal gravar som inte längre kan ses med blotta ögat och många gravar innehåller även mer än en person.

Men varför finns alla dessa gravar här?
Gravarna kan knappast bara hört till stadens befolkning och inte borde hantverkare och handelsmän vara i så dåligt skick att de dog och begravdes här i den omfattning vi ser.

Hemlandets gravar är också dyra gravar.
Förutom rika gravgåvor så var nog kostnaden att uppföra en grav väldigt stor. Bara att ta fram material som sten och jord måste ha krävt många arbetare under lång tid.

Fick man lov att köpa sig en plats i Hemlanden, fick man stå i kö, fanns det en verksamhet på Birka som bara arbetade med gravar, några man kunde eller måste anlita?

Så, vilka begravdes på Birka, och varför just här?

En sista men ack så viktig fråga, vem var den döde... efter döden?
Vi kan se att gravar fick besök, troligen av släkt och vänner. Man åt och drack rikligt vid den dödes grav, eller åt och drack man med den döde?

Det här är några av Birkas gåtor!


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.