Gravfältet Borgs Hage

Ursprungligen har det troligen varit ett ända stort grafält utefter Birkas västra strand, från Kvarnbacka i söder till kammargravarna i norr.

Besökare som kom in i Mälaren från söder såg först Kvarnbackas gravfält och sedan Borgs hage, sedan kom Borgberget med sina branta klippor och krigarnas garnison. Efter att sett allt detta kunde besökarna runda udden och komma fram Birkas hamn.

Gravfälten och försvarsanläggningen utefter besökarnas färdväg in till Birka måste varit imponerande och ingivit respekt, vilket också troligen var syftet.

För inte så länge sedan upptäcktes två husgrunder mitt i gravfältet, dessa är ännu inte undersökta. Jag har markerat dessa på kartan som grå fyrkanter med stenar.

Om du kommer från Ångholmen
Efter att du passerat museet och grindarna ser du Borgs hage rakt fram, på andra sidan ängen (som då var sjöbotten). Eftersom gravarna ligger ända ner mot den vikingatida stranden kan du enkelt se var strandlinjen gick under vikingatid.

Går du tvärs över ängen hittar du en stig som leder till en öppen plats omgärdad av stora gravhögar och med en stor upprest rest sten. Platsen har en speciell känsla idag och hade nog det även för tusen sedan. "Stanna upp och lägg dina händer på stenen och känn efter".

Fortsätter du stigen genom Borgs hage kommer du fram till borgvallens södra del, jag rekommenderar att du väntar med att gå in i borg och istället följer borgvallens utsida åt höger (åt öster).

Följ borgvallen tills du kommer till den norra delen och kan gå in genom den stora Kungsporten, då får du uppleva borgvallens storlek och längd samtidigt som du får du en bra överblick av dalgången nedanför där staden Birka en gång låg.

 

Borgberget

Läs mer om Borgs hage:

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. Idag en vacker äng men under mark finns meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område med spännande potential.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? En av Birkas outforskade gåtor.

15 - Ormknös
15 synliga gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
20 gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Jag har skaffat både båt och flotte för att kunna guida er på Birka. Projektet är nystartat och saknar fasta rutiner. Kontakta mig för aktuell info.

Stora kartan
Karta med länkar över Birka och Lindby på Adelsö.
Zooma, se dig om och välj vad du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.