Alla sidor uppdateras just nu!
Många av sidorna kan vara ofullständiga under arbetet.
Uppdateringen bör vara klar i slutet av april 2019
Hem
Hur fungerar mobilguiden?
Stora kartan är central, i den zoomar du in och ser dig omkring. Platser med blå text är klickbara och tar dig till mer detaljerad information.

Högst upp och längst ner finns en miniatyrkarta som tar dig tillbaka.

Om
Jag heter Kalle och är nutida runristare samt utbildad guide för Birka och Hovgården där jag varit verksam sedan 1998.

Mobilguiden för Birka och Hovgården är skapad på eget initiativ och bekostad med egna medel.

Varför?
För att besökare som går på egen hand utan guide ska kunna ta del av Världsarvet på bästa sätt, för att Birka och Hovgården har en så rik och spännande historia så jag vill inte att någon ska missa det i onödan.Även om både Birka och Hovgården är vackra platser att besöka, en lantlig idyll med betande kor och får i hagarna, så finns mobilguiden till hands för de flesta som vill veta mer.

Jag har även skapat guidefoldrar i pappersform som kan beställas här eller köpas i butik i området.


Vårt gemensamma kulturarv är fantastiskt och alla som vill ska kunna ta del av det.


Så varsågod!
Ladda mobilen, packa picknickkorgen och gör ett historiskt besök till Världsarvet Birka och Hovgården.


Tips och förmaningar!
Det vilda djur- och naturlivet frodas på öarna, kamera, ört- och fågelbok samt kikare bör följa med, havsörnen är en nästan garanterad.


Håll hunden kopplad, stäng grindar
och ta med skräpet hem :-)

Önskar er en riktigt bra dag
i Världsarvet Birka och Hovgården


Kalle Runristare
Lindbyvägen 62
17892 ADELSÖ

Tfn: 070-776 48 22
Webb: www.runristare.se
E-post: kalle@runristare.se